چهارشنبه 15 ارديبهشت 1395 - 26 رجب 1437 - 4 مه 2016
 

برزگترین پروژه شهر هوشمند تبریز عملیاتی می شود

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از از احداث تونل ارتباطی، به عنوان بزرگترین پروژه شهرداری تبریز در سال 95 خبر داد.

توزیع سری جدید کارت های منزلت به زودی آغاز می شود

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از توزیع کارت های منزلت جدید خبر داد.

هفته سلامت در سازمان آمار و فناوری اطلاعات گرامی داشته شد

با تزریق واکسن هپاتیت به همکاران سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، هفته سلامت در این سازمان گرامی داشته شد.

آمادگی سازمان آمار و فناوری اطلاعات برای تجهیز پایانه مرکزی تبریز

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از آمادگی این سازمان برای تجهیز پایانه مرکزی تبریز خبر داد.

 
 
 
 
برزگترین پروژه شهر هوشمند تبریز عملیاتی می شود

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از از احداث تونل ارتباطی، به عنوان بزرگترین پروژه شهرداری تبریز در سال 95 خبر داد.
بیشتر بخوانید
توزیع سری جدید کارت های منزلت به زودی آغاز می شود

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز از توزیع کارت های منزلت جدید خبر داد.
بیشتر بخوانید
هفته سلامت در سازمان آمار و فناوری اطلاعات گرامی داشته شد

با تزریق واکسن هپاتیت به همکاران سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز، هفته سلامت در این سازمان گرامی داشته شد.
بیشتر بخوانید