بازدید مدیر کل محترم امورشهری استانداری آذربایجان شرقی از مرکز داده شهرداری تبریز

بازدید مدیر کل محترم امورشهری استانداری آذربایجان شرقی از مرکز داده شهرداری تبریز

مدیر کل امور شهری استانداری آذربایجان شرقی به همراه جمعی از مدیران و کارشناسان استانداری از دیتا سنتر شهرداری تبریز بازدید نمودند .

 
اخبار
آرشیو
 
  خدمات الکترونیک