چهارشنبه 6 مرداد 1395 _ 21 شوال 1437
 

شهرداری های استان آذربایجان شرقی صاحب سامانه عوارض خودرو شدند

سامانه خدمات عوارض خودروی شهرداری تبریز توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به شهرداری های استان واگذار شد.

روند بومی سازی و تغییرات اساسی در سیستم شهرسازی تسریع شد

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریزاز تغییرات اعمال شده در سیستم شهرسازی خبر داد.

حضور همکاران سازمان در راهپیمایی روز جهانی قدس

همکاران سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.

روز قدس نماد ظلم ستیزی در برابر استکبار جهانی است

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز گفت: حضور در راهپیمایی روز قدس نماد ظلم ستیزی در برابر استکبار جهانی است.

 
 
 
 
شهرداری های استان آذربایجان شرقی صاحب سامانه عوارض خودرو شدند

سامانه خدمات عوارض خودروی شهرداری تبریز توسط سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به شهرداری های استان واگذار شد.
بیشتر بخوانید
روند بومی سازی و تغییرات اساسی در سیستم شهرسازی تسریع شد

مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریزاز تغییرات اعمال شده در سیستم شهرسازی خبر داد.
بیشتر بخوانید
حضور همکاران سازمان در راهپیمایی روز جهانی قدس

همکاران سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کردند.
بیشتر بخوانید