اخبار سازمان

دکتر پناهی مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز در جلسه اداری پایان سال 92 سازمان از پروژه ه...

سه شنبه 27 اسفند 1392

سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز كارگاه آموزشی سیستم اتوماسیون حقوقی را برگزار نمود.

شنبه 24 اسفند 1392

مدیر عامل سازمان گفت: امکان پرداخت عوارض خودرو از طریق دفاتر پیشخوان دولت اجرایی شد.

پنجشنبه 22 اسفند 1392

با حضور معاون سرمایه گذاری و جمعی از مدیران شهرداری کلانشهر تبریز امضاء تفاهم نامه پیاده سازی و ارائ...

چهارشنبه 21 اسفند 1392