جلسه هوشمند سازی ایستگاههای مترو برگزار شد

جلسه هوشمند سازی ایستگاههای مترو برگزار شد

به دستور شهردار تبریز و حضور کامل تیم فنی بانک شهر در تبریز و با عزم سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز هوشمند سازی تجهیزات عمومی شهرداری و استفاده از کارت هوشمند در شهرداری کلید خورد .

 
اخبار
آرشیو
 
  خدمات الکترونیک