اخبار سازمان

سیستم رای گیری شورای شهر جهت میکانیزه کردن جلسات شورای شهر تبریز راه اندازی شد.

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

سیستم ويدئو كنفرانس (شوكا) در شهرداری تبریز راه اندازی شد

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393

سامانه داشبورد مدیرت درآمد و مالی شهرداری کلانشهر تبریز در حال پیاده سازی و آماده سازی برای خدمت رسا...

دوشنبه 1 ارديبهشت 1393

نشست چند جانبه و هم اندیشی کارشناسی و فنی کمیته های کارشناسی شرکت توسعه و نوآوری شهر و سازمان آمار و...

دوشنبه 1 ارديبهشت 1393