پنجشنبه 26 مرداد 1396 _ 24 ذو القعدة 1438
 معرفی مرکز داده

معرفی مرکز داده شهرداری تبریز

گسترش کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات نقش اطلاعات را در زندگی افراد و فرآيندهای اجتماعی افزايش می دهد. از يک طرف حجم اطلاعات، نرم افزارها و خدمات مورد استفاده پيوسته در حال افزايش است و از طرف ديگر وابستگی افراد به اين اطلاعات و خدمات بيشتر می شود. به همين دليل نگهداری اطلاعات و خدمات هر روز نقش مهمتری را بازی می کند.
مرکز داده شهرداری تبریز مجموعه ای بزرگ و بسيار ايمنی میباشد که امکانات لازم برای ذخيره و پردازش اطلاعات و همچنين ميزبانی سرويس های مورد استفاده را فراهم می آورد. از ديدگاه کاربردی مرکز داده شهرداری تبریز  کلیه سرویس های هاستینگ ، سرور، ذخیره سازی کلیه سازمان‌ها و ارگانهای وابسته به شهرداری تبریز را تامين می نمايند. اين مرکز توسط سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز ايجاد شده و به شبکه داخلی آن سازمان و يا شبکه های عمومی مورد استفاده کاربران شهرداری تبریز متصل می شوند. از طرف ديگر مرکز داده شهرداری تبریز با وظيفه ميزبانی خدمات الکترونيکی شهروندان در حال ارائه خدمات می باشد.
در مرکز داده شهرداری تبریز ، کليه امکانات لازم از نظر تامين ايمنی (مقابله با آتش سوزی، پيشبينی زلزله، سيل، حملات نظامی، کنترل تردد و ...)، امکانات محيطی (سيستم های خنک کننده، زيرساخت های ارتباطی، کابل کشی پيشرفته، برق پشتيبان و ...) و امکانات پشتيبانی لازم (شبکه ارتباطی مطمئن، دسترسی متعدد به زيرساخت های مخابراتی، سيستم های بزرگ ذخيره اطلاعات، تهيه پشتيبان و ...) پيشبينی می گردد و در نتيجه ميزبانی خدمات و اطلاعات در مراکز داده با قابليت اطمينان و قابليت توسعه بيشتری انجام می گردد. از طرف ديگر، به دليل تجميع تجهيزات در يک مکان، تامين امکانات محيطی مانند برق پشتيبان و تهويه مطبوع برای همه تجهيزات در این  محل انجام شده و علاوه بر کاهش هزينه، افزايش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. 

معرفی خدمات خدمات هاستینگ پشتیبانی مرکز دادهثبت دامنه

اجاره فضا

میزبانی وب

سرورهای مجازی و اختصاصی

 
 
معرفی خدمات خدمات هاستینگ پشتیبانی مرکز داده