آمار سايت
امروز : 701
ديروز : 841
ماه : 0
سال جاری : 0
 
  فعالیت های سازمان
اهم محورهای فعالیت های سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری تبریز به قرار زیر است:
1. طراحي و پياده سازي سيستم هاي تحت شبكه
2. طراحي، نصب ، راه اندازي و نگهداري شبكه داخلي ساختمان هاي شهرداري تبريز
3. توليد و ارايه نقشه هاي موضوعي درخواستي براي پروژه هاي مختلف عمراني شهرداري
4. مكانيزه سازي نقشه هاي كاغذي محدوده هاي مصوب شهري، محدوده مناطق و طرح جامع شهر
5. توليد و ارايه عكسهاي هوايي و فتوموزاييك از قسمت هاي مختلف شهر به پروژه هاي مورد نياز شهرداري
6. تامين، تعمير، نگهداري و پشتيباني از كليه سيستم هاي سخت افزاري و نرم افزاري مجموعه شهرداري
7. بهنگام سازي كليه نقشه هاي توليد شده 
 لیست خدمات
آموزش الکترونیکی
پرونده پزشکی کارکنان
پرداخت عوارض شهرداری
پست الکترونیکی
نظام پیشنهادات
کتابخانه الکترونیکی
همراه موبایل
نظارت بر پیمانکاران پسماند
سامانه مکانی شهر تبریز
مسیریاب
وضعیت ترافیک شهر
تعمیر و نگهداری
پروژه های شهرداری
جستجوی متوفیان
مناقصات و مزایدات
رسیدگی به شکایات مردمی
آیتا شهرنما معرفی پیمانکاران وب و پورتال
سیستم یکپارچه شهرسازی
امضای دیجیتالی
اتوماسیون اداری
نقشه های موضوعی تبریز
آرشیو الکترونیکی
مرکز داده اینترنتی
شبکه و سخت افزار
اتوماسیون حقوقی عوارض تبلیغات شهری و محیطی حضور و غیاب
عوارض خودرو
خبرگزاری شهریار
نرم افزارهای مالی