fava@tabriz.ir
 
 
تاریخ : سه شنبه 6 اسفند 1398     |     کد : 1164

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5797/15/2 مورخ 1398/11/23 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید

به گزارش امور ارتباطات فاوا، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5797/15/2 مورخ 1398/11/23 نسبت به انتخاب شرکت واجد شرایط جهت خرید لایسنس آنتی ویروس شهرداری تبریز از طریق مناقصه آزاد اقدام نماید.
  
ردیف شرح تعداد ملاحظات قیمت پایه کل (ريال)
1 Symantec Antivirus Endpoint protection 14 1500 یکساله / Original 2,000,000,000
           
1) میزان سپرده شرکت در مناقصه 5% قیمت کل پایه (100,000,000 ريال) می‌باشد.
2) سازمان در قبول یا رد پیشنهادات مختار می باشد.
3) هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.
4) هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشد سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
5) سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج می‌باشد.
6) جلسه بازگشائی پاکات روز سه شنبه مورخ 1398/12/20 رأس ساعت 14:30 در محل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز می‌باشد.

متقاضیان می‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 1398/12/19 به امور خدمات مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی و یا به سایت سازمان به نشانی fava.tabriz.ir مراجعه نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر  با شماره تلفن 35535077-041 تماس حاصل فرمایید.


دانلود مستندات:
فرم تقاضای شرکت در مناقصه
شرایط مناقصه

برگ پیشنهاد قیمت
رویه پاکت الف
رویه پاکت ب (پیشنهاد قیمت)


 
عضویت در باشگاه