fava@tabriz.ir
 
 
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1399     |     کد : 1184

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز

لازمه هوشمند شدن حرکت همه جانبه و تعامل گراست

جلسه شورای پژوهش با حضور آقای دکتر بهشتی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، دکتر نیکو خصلت عضو شورای شهر تبریز و مدیران و مسئولین شهرداری و اساتید محترم دانشگاه در سازمان فناوری برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات فاوا، بمنظور بررسی عملکرد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، جلسه شورای پژوهش با حضور آقای دکتر بهشتی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر، دکتر نیکو خصلت عضو شورای شهر تبریز و مدیران و مسئولین شهرداری و اساتید محترم دانشگاه در سازمان فناوری برگزار شد.
در ابتدا سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان پرداخت.
وی به اهداف طبقه بندی شده، سرویس ها و خدمات سازمان به شهروندان و کارکنان شهرداری، پروژه های مطالعاتی، سامانه ها و نرم افزارهای مدیریت شهری، اشاره نمود و به تشریح وضعیت موجود فاوا پرداخت.

طوماری، تغییر باور مدیران شهری را یکی از اساسی ترین موضوعات برای حرکت به سمت شهرداری و شهر هوشمند برشمرد و اشاره کرد: برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و یک اقتصاد توسعه محور و در نهایت بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان راهی جز استفاده از فناوری های نوین بخصوص فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری کلان در این حوزه وجود ندارد.

سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ضمن اشاره به رویکرد و نگرش افراد در به کارگیری نرم افزارها، استفاده کاربران از سامانه های تولید شده سازمان را شرط اصلی تحقق شهر هوشمند عنوان کرد.

مهندس طوماری با تاکید بر  اینکه هر شهر هوشمند اولویت های خاص خود را دارد افزود: تصوری از شهر هوشمند از شهر به شهر و کشور به کشور، بسته به سطح توسعه، تمایل به تغییر و اصلاح، منابع و پتانسیل های موجود متفاوت است و انتظارات ما نیز باید براساس واقعیت های موجود باشد.
وی افزود: برنامه های راهبردی سازمان برای سال 1399 مشخص شده است منتها عملیاتی  شدن همهی این موارد مستلزم همکاری و همدلی تمام مجموعه هاست و فقط شهرداری متولی شهر هوشمند نیست.
در ادامه جلسه ضمن بررسی موانع تحقق اهداف سازمان و آسیب شناسی آن توسط اعضای شورای پژوهش مقرر گردید کمیته کلان تخصصی فناوری اطلاعات با حضور اعضای شورای شهر، شهردار تبریز، اعضای شورای پژوهش و متخصصین دانشگاهی مرتبط با این حوزه برگزار گردد.


PDF چاپ چاپ
 
عضویت در باشگاه