fava@tabriz.ir
 
 
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1399     |     کد : 1186

دکتر نیکوخصلت عضو شورای اسلامی شهر تبریز:

تغییر رویکرد و نگرش به جایگاه فناوری اطلاعات، شرط اصلی تحقق خواسته هاست

دکتر نیکوخصلت شرط اصلی تحقق خواسته ها در زمینه هوشمندی و فناوری های نوین را تغییر رویکرد و نگرش به جایگاه فناوری اطلاعات عنوان کرد.

به گزارش امور ارتباطات فاوا، دکتر نیکو خصلت در جلسه شورای پژوهش سازمان، با اشاره به تحقق تکنولوژی روز دنیا در کشورهای مختلف، باور مدیران شهری و اصلاح روش ها، وجود بودجه مناسب برای توسعه فناوری را از نیازهای اساسی شهرداری تبریز در تحقق شهر هوشمند عنوان کرد و در این راستا خواستار همکاری های همه جانبه تمام مجموعه های شهرداری شد.
وی هدف اصلی در راستای هوشمندسازی شهر تبریز را ارتقاء  کیفیت زندگی شهروندان عنوان کرد و افزود: برای مدیریت و حل چالش های شهر فناوری ها نوین راهی است که این موضوع را میسر می کند.
نیکو خصلت گفت: بعد از رفع چالش های پیش رو، نیاز به فرهنگ سازی و آگاهی شهروندان از مطالباتشان داریم.


 
عضویت در باشگاه