شنبه 16 اسفند 1399
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : شنبه 18 بهمن 1399
کد 1268

با حضور مدیر کل اداره توسعه نیروی انسانی شهرداری تبریز

جلسه بررسی توسعه و بهبود عملکرد سامانه جامع خدمات کارکنان شهرداری تبریز برگزار شد
به گزارش امور ارتباطات فاوا: با توجه به قابلیت سامانه خدمات کارکنان شهرداری تبریز می توان با بهینه سازی فرآیند تجمیع پیچیده به ساز و کار مناسبی در این حوزه دست یافت.
از این رو در راستای توسعه و بهبود عملکرد این سامانه جلسه ای با حضور مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری تبریز و کارشناسان این سازمان برگزار و ابعاد مختلف این سامانه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید با وجود تنوع شرایط کاری پرسنل خدوم شهرداری تبریز، سازمان با استفاده از توان فنی و تخصصی خود برای بهبود عملکرد پرسنل ، نسبت به غنی سازی این سامانه اقدام نماید.