دوشنبه 17 مرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : دوشنبه 6 تير 1401
کد 1453

معاون شهر هوشمند سازمان فناوری خبر داد:

بررسی و تحلیل سامانه جامع مدیریت قراردادها و معاملات شهرداری تبریز

جلسه بررسی و تحلیل سامانه جامع مدیریت قراردادها و معاملات شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز: جلسه بررسی و تحلیل سامانه جامع مدیریت قراردادها و معاملات شهرداری تبریز با حضور نمایندگان شرکت پیشگام بینش ، اداره کل حقوقی شهرداری تبریز و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار گردید.
معاون شهر هوشمند در خصوص اهمیت قراردادها گفت: قرارداد ها به عنوان یکی از ابزار های اصلی برون سپاری و انجام فعالیت های جاری عمرانی سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به حساب می آیند و از آنجا که کنترل صحیح ، منظم ، به موقع فرآیند عقد ، اجرا ، پیشرفت و اتمام قراردادها نقشی حیاتی در پیشبرد اهداف سازمان ها دارد، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز نیز بمنظور مکانيزه نمودن کليه فعاليتهاي فرايند مذکور اقدام طراحي و پياده سازي سامانه جامع مديريت قراردادها و معاملات شهرداری تبریزنموده است.
وی ابراز داشت: در این جلسه ضمن ارائه این سامانه توسط نماینده شرکت مذکور نسبت به بررسی امکانات سامانه ، تطبیق فرآیند های موجود در مجموعه شهرداری تبریز با فرآیندهای سامانه، بررسی پیش نیازهای استقرار و اجرای پروژه ، تحلیل اطلاعات پایه و ... انجام پذیرفت .
بهنام فرشادی خاطر  نشان کرد: با راه اندازي اين سامانه در شهرداری کلانشهر تبریز، گردش کار و بايگاني الکترونيکي تمامي اطلاعات و واحدهايي که به نحوي در روند پيشنهاد، انعقاد، بررسي و اجراي قراردادها مشارکت دارند، توسط فرمهاي الکترونيکي سامانه انجام شده و مديران سازمان را قادر مي سازد تا در هر لحظه، اطلاعات تصميم ساز موردنياز طرح ها و پروژه ها و قراردادهاي در دست اجرا يا خاتمه يافته را به دست آورند.