يکشنبه 16 مرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : چهارشنبه 8 تير 1401
کد 1460

توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز برگزار شد

جلسه آموزشی سامانه رسیدگی به شکایات اصناف مزاحم 2055
به گزارش امور ارتباطات سازمان فناوری: جلسه آموزشی سامانه رسیدگی به شکایات اصناف مزاحم 2055 (بند 20 ماده 55) سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز با حضور کارشناسان سازمان فناوری و میادین ، کارشناسان بازدید مناطق و نماینده شرکت پیمانکار برگزار شد.
از عمده مزایای این سامانه می توان به امکان ثبت شکایات مربوط به مزاحمت اصناف ، امکان چاپ برگ اخطار با فرمت یکسان ( شماره و تاریخ ) برای کل مناطق، امکان طرح پرونده های شکایات در کمیته کارشناسی مناطق، امکان چاپ نظریه کمیته کارشناسی و در نهایت صدور ابلاغیه های مربوط به نتایج کمیته کارشناسی با قابلیت امضای دیجیتالی ، ارجاع پرونده به امور حقوقی جهت پیگیری مراحل قضایی، امکان چاپ و اجرای نظریه کمیسیون بند 20 ، امکان ثبت اطلاعات متصدی به دیوان و نتیجه نظریه دیوان و ثبت اطلاعات اجرای رای یوان در منطقه اشاره کرد.
در این جلسه نماینده شرکت پیمانکار ضمن ارائه آموزشهای لازم به کاربران در جهت بهبود روند این سامانه ، نسبت به بررسی نقطه نظرات و پیشنهادات کاربران و رفع مشکلات و موانع موجود پرداخت.
در پایان مقرر شد پس از اعلام مشخصات کامل از طرف سازمان میادین ، اطلاعات لازم جهت استفاده از سامانه
 در اختیارکاربران قرار گیرد.