يکشنبه 16 مرداد 1401
سال 99 سال جهش تولید سال 99 سال جهش تولید

صفحات داخلی

تاریخ : سه شنبه 11 مرداد 1401
کد 1462

جلسه توسعه تعاملات با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی

جلسه توسعه تعاملات بین سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی و سازمان فناوری شهرداری تبریز برگزار شد.
به گزارش امور ارتباطات سازمان، این جلسه در خصوص توسعه تعاملات و همفکری های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز با سازمان نظام صنفی رایانه ای استان آذربایجان شرقی بوده است.
در این جلسه موضوعات و موارد زیر مورد بحث قرار گرفت :
  1. چالش های همکاری های بخش دولتی و خصوصی
  2. توسعه همکاری های بخش خصوصی با سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز
  3. بحث و تبادل اطلاعات و همکاری در خصوص رفع موانع و چالش ها
در این جلسه مقرر شد تا جلسه ای مجدد جهت بررسی موانع و توسعه همکاری های فی مابین تشکیل شود.