fava@tabriz.ir
 
 
تاریخ : يکشنبه 21 بهمن 1397     |     کد : 970

آگهی مناقصه عمومی

خرید لایسنس آنتی ویروس برای مرکز داده شهرداری تبریز

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6253/15/2 مورخ 1397/11/09 خرید لایسنس آنتی ویروس برای مرکز داده شهرداری تبریز  را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید.

 

به گزارش فاوای شهرداری تبریز، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 6253/15/2 مورخ 1397/11/09 خرید لایسنس آنتی ویروس برای مرکز داده شهرداری تبریز  را از طریق مناقصه عمومی برگزار نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 1397/12/04 به امور مشتریان سازمان واقع در میدان ساعت – نبش خیابان مقصودیه و مصلی مراجعه و تحویل نمایند. و یا از طریق لینک های ذیل مستندات لازم را دانلود نمایند.

دانلود مستندات

برگ پیشنهاد قیمت - پاکت ب
تصدیق امضاء - پاکت الف  
شرایط مناقصه - پاکت الف 
فرم تقاضاي شركت در مناقصه - پاکت الف


 
عضویت در باشگاه