واحد سازمانی
امیررضا حمیدی
نام کارمند :امیررضا نام خانوادگی:حمیدی
سمت سازمانی :رییس اداره هوشمندسازی شماره تماس :04135558211
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :