واحد سازمانی
علی صمدی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:صمدی
سمت سازمانی :کارشناس توسعه و پشتیبانی ارتباطات رادیویی شماره تماس :4115546157

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :